Wie zijn we?

 
BIZZ COMMUNICATIONS is een samenwerking van twee zelfstandige bureaus. Elk bureau heeft haar eigen kennis en expertise in de sierteeltsector.

Van Tol Communicatie & Organisatie

Sandra van Tol heeft zowel in de glastuinbouw- als in de boomkwekerijsector haar sporen verdiend. Sinds 2009 is zij de spin in het web voor het glastuinbouwevenement Kom in de Kas.
Voor BIZZ COMMUNICATIONS verzorgt Sandra de PR rondom vakbeurzen als Plantarium, Garden Trials and Trade en de collectieve beursdeelname BIZZ HOLLAND op IPM.

Proba BV

Het team van Proba verricht opdrachten, variërend van vakbeursorganisatie, advisering, research, beleidsondersteuning tot projectrealisatie.
Voor BIZZ COMMUNICATIONS verzorgt Proba de back office.